Bilde

Kronisk lymfatisk leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi (x 100)

100 x forstørrelse

Stor kjerne, lite cytoplasma