Bilde

Kronisk lymfatisk leukemi

Temaside om Korona
Kronisk lymfatisk leukemi (x 40)

40 x forstørrelse

Lymfocytter med stor kjerne og sparsomt cytoplasma