Bilde

Makrocytær anemi

Makrocytær anemi (x 100)

100 x forstørrelse. Blodmangel (anemi) karakterisert ved uvanlig store røde blodceller (makrocytære). Her ses dessuten stor variasjon i størrelse og form av de røde blodcellene.