Bilde

Makrocytær anemi

Makrocytær anemi (x 40)

40 x forstørrelse

Stor variasjon i størrelse og form av røde blodceller