Bilde

Nervus medianus

N.medianus

Nervus medianus med innervasjonsområde.