Bilde

Nervus peroneus

Temaside om Korona
N.peroneus

Nervus peroneus innervasjonsområde.