Bilde

Nervus peroneus

N.peroneus

Nervus peroneus innervasjonsområde.