Bilde

Nervus radialis

N.radialis

Nervus radialis innervasjonsområde.