Bilde

Nervus ulnaris

N.ulnaris

Nervus ulnaris sitt forløp i armen, grått område representerer det sensoriske området nerven dekker.