Bilde

Ryggmarg

Temaside om Korona
  • Lengdesnitt av ryggmargen.
    Lengdesnitt av ryggmargen.
  • Tverrsnitt av ryggmargen.
    Tverrsnitt av ryggmargen.

Tegningene viser hvordan ryggmargen passerer gjennom en ryggvirvel. Det første bildet viser tre nivå i ryggmargen, dvs. det går ut tre par nerverøtter fra margen. Ut fra den andre tegningen ser vi at nerverøttene har et fremre og et bakre utløp fra ryggmargen. Tegningene viser også at ryggmargen er omgitt av flere lag hinner.