Bilde

EKG i vertikalplanet

EKG i vertikalplanet

Standardavledningene gir et differensiert bilde av hjertet:

  • Avledningene I, II og aVL gir informasjon om venstre laterale del av hjertet
  • Avledningene III og aVF gir informasjon om nedre del av hjertet
  • Avledning aVR gir informasjon om høyre atrium