Bilde

Høyre aksedeviasjon

Høyre aksedeviasjon

Ved høyre aksedeviasjon vil utslaget av QRS-komplekset i I i hovedsak være negativt og i III i hovedsak være positivt. Skyldes vanligvis lungesykdommer.