Bilde

Høyre grenblokk (12)

Høyre grenblokk (12)

Vide QRS-komplekser. RSR-mønster (M-mønster) i V1. Dyp S-bølge i V6.