Bilde

Høyre ventrikkelhypertrofi (12)

Høyre ventrikkelhypertrofi (12)

Høyre aksedeviasjon - dyp S-bølge i avledning I. Høy R i V1 og dyp S i V6. Inverterte T-bølger i V1 og V2.