Bilde

Ikke-Q-bølge infarkt

Ikke-Q-bølge infarkt

Normale QRS-komplekser. Inverterte T-bølger i I, II, aVL, V2-V6. Infarktet er ikke gjennomgående i ventrikkelveggen, noe som gir T-bølge inversjoner men ikke Q-bølger.