Bilde

Nedreveggsinfarkt

Nedreveggsinfarkt

Q-bølger i avledning III og aVF. ST-hevning i avledning III og aVF. ST-senkning i aVL og V6.