Bilde

Syk-sinus-syndrom

Syk-sinus-syndrom

EKG som viser ulike mønster av bradykardi og takykardi, slik det kan ses hos pasienter med syk-sinus-syndrom.