Bilde

Venstre aksedeviasjon

Venstre aksedeviasjon

Ved hypertrofisk venstre ventrikkel vil QRS-komplekset i hovedsak være negativt i III. Tilstanden er vanligvis ikke signifikant før QRS-komplekset også i II er i hovedsak negativt.
Funnet er ikke spesifikt og kan skyldes andre forhold som ledningsforstyrrelser og overvekt.