Bilde

WPW-syndrom

Temaside om Korona
WPW-syndrom

Wolf-Parkinsson-White syndrom. P-bølgen går direkte over i QRS-komplekset.