Tilstand

Risikoreduksjon

Tabell 1 Absolutt risikoreduksjon og antall nødvendig å behandle (NNT) for å forebygge ett tilfelle avhengig av absolutt risikonivå av forskjellige preventive intervensjoner. I tabellen er et enkelt mål på kostnadseffektivitet (medikamentkostnader pr forebygde tilfelle) beregnet forutsatt 20% utgangsrisiko. Tabellen baserer seg på randomiserte studier og metaanalyser (21-28) og forutsetter at de påviste intervensjonseffekter holder seg i ti år og at de påviste relative behandlingseffekter er de samme over hele risikospektret.
 Råd om røykeslutt 1Acetyl-
salisylsyre
Lavdose tiazidBeta-
blokker  
Metformin 2Kalsium-
blokker
ACE-
hemmer 
Statin     
Absolutt risikoreduksjon, prosent (og NNT) ved 20% totalrisiko3,6 (28)4,9 (20)6,0 (17)3,0 (33)6,6 (15)7,8 (13)4,4 (23)5,3 (19)
Absolutt risikoreduksjon, prosent (og NNT) ved 30% totalrisiko5,4 (19)7,4 (14)9,0 (11)5,0 (20)10,0 (10)11,7 (9)6,6 (15)8,1 (12)
Medikamentutgifter pr forebygde tilfelle (kr)13 00044 00045 000145 000157 000319 000679 000849 000
1) Effekt av rådgivning (effekten av å slutte å røyke gir ca 50% av ikke-røykeres risiko etter bare to år). Den påviste forskjell i kransåredødelighet (i studien) forutsettes å gjelde for samtlige tilfeller av hjerte- og karsykdom. Medikamentutgifter forutsetter at 50% av røykerne bruker nikotinerstatning i seks uker.
2) Dokumentasjon fra overvektige med type 2-diabetes behandlet med gjennomsnittlig 2,2 g metformin daglig.