Bilde

Aneurysme - klips

Aneurysme - klips

Utposning (aneurisme) av pulsåre (arterie) i hjernen kan briste, så det oppstår en blodansamling i hjernen. Utposningen kan behandles ved en operasjon hvor man setter en liten metalklemme (klip) på pulsåren.