Bilde

Ankelblodtrykk

Ankelblodtrykk

Framgangsmåte

  • Pasient liggende på flatt underlag
  • Mål systolisk blodtrykk på arm, registrer systolisk trykk med doppler
  • Mål systolisk blodtrykk på fot: Legg vanlig mansjett (2) rett ovenfor ankelen
  • Finn puls med doppler (1) i art. tibialis posterior eller dorsalis pedis (5)
  • Pump opp til over systolisk trykk, registrer systolisk trykk med doppler
  • Ankel/arm-indeks (AAI) = systolisk fot BT/systolisk arm BT
  • Normalt: Ankel/arm-indeks >= 1,0. Patologisk: Ankel/arm-indeks < 0,9