Bilde

Ankelblodtrykk

Ankelblodtrykk

Framgangsmåte

  1. Pasient liggende på flatt underlag
  2. Mål systolisk blodtrykk på arm, registrer systolisk trykk med doppler
  3. Mål systolisk blodtrykk på fot: Legg vanlig mansjett rett ovenfor ankelen
  4. Finn puls med doppler i art. tibialis posterior eller dorsalis pedis 
  5. Pump opp til over systolisk trykk, registrer systolisk trykk med doppler
  6. Ankel/arm-indeks (AAI) = systolisk fot BT/systolisk arm BT
  7. Normalt: Ankel/arm-indeks >= 1,0. Patologisk: Ankel/arm-indeks < 0,9