Bilde

Aorta insufficiens

Aorta insufficiens

Lilla område markerer blodstrømmen. Ufullstendig lukning av aortaklaffen medfører tilbakestrøm av blod i diastolen.

 1. Høyre atrium (høyre forkammer)
 2. Høyre hjertekammer
 3. Venstre hjertekammer, noe utvidet pga ekstra fylning fra klaffelekkasjen
 4. Venstre forkammer
 5. Truncus pulmunalis
 6. Arcus aortae
 7. Vv. pulmonales sinistrae
 8. Vena cava superior
 9. Vena cava inferior
 10. Arteria pulmonalis dexter
 11. Mitralklaffen
 12. Aortaklaffen
 13. Pulmonalklaffen