Bilde

Aortastenose

Aorta stenose

Lilla område markerer blodstrømmen gjennom den trange aortaklaffen (12).

 1. Høyre forkammer
 2. Høyre hjertekammer
 3. Venstre hjertekammer
 4. Venstre forkammer
 5. Truncus pulmunalis
 6. Arcus aortae
 7. Vv. pulmonales sinistrae
 8. Vena cava superior
 9. Vena cava inferior
 10. Arteria pulmonalis dexter
 11. Mitralklaffen
 12. Aortaklaffen
 13. Pulmonalklaffen
 14. Hypertrofiert venstre ventrikkel
 15. Septum