Bilde

Aterosklerose i a. iliaca og femoralis

Aterosklerose i aorta iliaca femoralis

De svarte rutene markerer områder hvor det ofte kan finnes åreforkalkninger

  1. Aorta descendens
  2. A. renalis
  3. Aa. iliaca communis
  4. A. femoralis
  5. A. circumflexa femoris
  6. V. cava inferior
  7. V. renalis
  8. Vv. iliaca communis