Bilde

Aterosklerose - utvikling

Temaside om Korona
Aterosklerose - utvikling
  1. Ansamling av fett og kolesterol.
  2. Makrofager går inn i vevet og blir skumceller, intima blir presset bort fra media.
  3. Voksende avleiring, betegnes et plaque.
  4. Plaquet brister og biter flyter med blodstrømmen (blodpropp)