Bilde

Hjerneinfarkt

Hjerneinfarkt

Hjerneinfarkt (iskemisk apopleksi). Svart boks markerer område der arterien er forsnevret eller blokkert.