Bilde

Trendelensburg test ved varicer

Temaside om Korona
Trendelenburgs test ved varicer

Testen benyttes for å skille mellom sekundære og primære åreknuter

Framgangsmåte

  • Pasienten skal ligge. Ekstremiteten løftes slik at varicene tømmes
  • V. saphena magna klemmes av (se fig.) og pasienten reiser seg opp
  • Dersom det kommer rask fylning (< 15 sekunder) av leggvenene tyder det på retrograd fylning gjennom sviktende kommunikanter fra de dype vener, det vil si sekundære åreknuter
  • Dersom venene ikke fylles innen 15 sekunder slippes trykket proximalt. Venene vil da fylles raskt på grunn av sviktende klaffer i de ytre venene, det vil si primære åreknuter