Bilde

Vener og venepumpen

Temaside om Korona
Vener og venepumpen

Musklene rundt venene presser venene sammen og flytter blodet. Veneklaffene sørger for at blodet går i riktig retning.