Bilde

Basalcellecarcinom, dårlig avgrenset

Dårlig avgrenset, arraktig tumor av såkalt morfeatype.
Dårlig avgrenset, arraktig tumor av såkalt morfeatype.