Bilde

Basalcellecarcinom på legg

Viktig differensialdiagnose til venøst leggsår som ikke svarer på optimal behandling. Ta biopsi!
Viktig differensialdiagnose til venøst leggsår som ikke svarer på optimal behandling. Ta biopsi!