Bilde

Basalcellecarcinom, superficiell

eBildet viser en pigmentert makel med liten infiltrasjon og lett skjelling, makroskopisk relativt velavgrenset. Slike flekker kan lett bli oppfattet som et lokalisert eksem. Ta biopsi ved manglende effekt av behandling med steroider.
eBildet viser en pigmentert makel med liten infiltrasjon og lett skjelling, makroskopisk relativt velavgrenset. Slike flekker kan lett bli oppfattet som et lokalisert eksem. Ta biopsi ved manglende effekt av behandling med steroider.