Bilde

Erytema migrans

Flåttbitt med erytem på arm med avbleking innenfor randsone. Her markert rødt sentrum, ses i noen tilfeller.
Flåttbitt med erytem på arm med avbleking innenfor randsone. Her markert rødt sentrum, ses i noen tilfeller.