Bilde

Erythema migrans

Flåttbitt på lår med erytem > 15 cm i diameter
Flåttbitt på lår med erytem > 15 cm i diameter