Bilde

Herpes zoster (shingles)

Herpes zoster gir grupperte vesikler på erythematøs bunn, som regel ikke å så alvorlig grad som på bildet. Utbredelse langs dermatom og halvsidig utbredelse er typisk, men ikke absolutt.
Herpes zoster gir grupperte vesikler på erythematøs bunn, som regel ikke å så alvorlig grad som på bildet. Utbredelse langs dermatom og halvsidig utbredelse er typisk, men ikke absolutt.