Bilde

Irregulære pigmenterte nævi

Multiple irregulære nevi hos pasient med dysplastisk nævussyndrom. Typisk er store nevi med diameter mellom 0,5-1 cm. Noe uregelmessig pigmentering er ikke uvanlig, men legg merket til fortsatt fin og  jevn pigmentering ut mot kantene. Nevus til høyre representerer dysplastisk nevus, disse har noe større variasjon i pigmentering og avgrensning.
Multiple irregulære nevi hos pasient med dysplastisk nævussyndrom. Typisk er store nevi med diameter mellom 0,5-1 cm. Noe uregelmessig pigmentering er ikke uvanlig, men legg merket til fortsatt fin og  jevn pigmentering ut mot kantene. Nevus til høyre representerer dysplastisk nevus, disse har noe større variasjon i pigmentering og avgrensning.