Bilde

Irritativt kontakteksem

Kronisk håndeksem, her hos en renholdsarbeider med stor belastning på hendene.
Kronisk håndeksem, her hos en renholdsarbeider med stor belastning på hendene.