Bilde

Kuldeurticaria

Positiv test på kuldeurticaria: rubor, kvaddel (urticae) og sterkt kløe etter noen minutter med isbit mot huden.
Positiv test på kuldeurticaria: rubor, kvaddel (urticae) og sterkt kløe etter noen minutter med isbit mot huden.