Bilde

Petekkier

peteccier1

Mobiliformt utslett

Menigokokksepsis

Knappnålsliknende utslett generelt (svarende til virusindusert utslett)

Kantede ekkymoser og større utslett (svarende til vaskulittindusert utslett)