Bilde

Plateepitelcarcinom

Solskadet hud med rasktvoksende, ulcererende tumor.
Solskadet hud med rasktvoksende, ulcererende tumor.