Bilde

Petekkier

peteccier2b

Morbilliformt utslett hos pasient med meningokokksepsis. Det ses en ekkymose på venstre lår. Generelt foreligger knappnålsliknende utslett generelt (svarende til virusindusert utslett).