Bilde

Lungecancer

Lungecancer (CT)

CT-bilde viser kantet, men velavgrenset fortetning foran i venstre lunges overlapp (pil). Tynne radiære strøk ut i lungevevet. Typisk kreftsvulst