Bilde

Lungecancer

Temaside om Korona
Lungecancer (rtg)

Røntgen-bilde viser en liten og litt uskarpt avgrenset tumor i venstre lunge (pil). Samme tumor som "Lungecancer CT"