Bilde

Volvulus

Volvulus

Enkelkontrastbilde av rektum-sigmoideumovergangen

Kontrasten stopper i en typisk "nebbformet" avslutning (1)