Bilde

alleblære - stein i midtre choledochus

Galleblære - stein i midtre choledochus
  1. Galleblære
  2. Ductus cysticus (fra galleblæren)
  3. Ductus choledochus er utvidet og betent på grunn av steinen
  4. Ductus choledochus (fra galleblære og lever. Utførselsgangen fra lever, ductus hepaticus, fremgår ikke av tegningen)
  5. Ductus pancreaticus (fra bukspyttkjertelen)
  6. Ductus choledochus (felles utløpsgang)
  7. Gallestein