Bilde

Sten i urinlederen

Sten i ureter

Sten i urinlederen (ureter) som blir stående lenge å blokere, vil kunne medføre at urinlederen og nyrebekkenet utvider seg (hydronefrose).