Bilde

Syrerefluks til spiserøret

Temaside om Korona
Slapp nedre øsofagussfinkter med syrerefluks (+ hernie)

Syre som kommer opp i spiserøret (refluks) kan skyldes et mellomgulvsbrokk (hiatus hernie eller glidebrokk).