Bilde

Turners syndrom, nyfødt

Turners syndrom

Bilde A - rikelig nakkehud

Bilde B - lymfødem i hendene

Bilde C - lymfødem i føttene