Bilde

Trakeal stenose

Trakeal stenose

Trangt parti i trakea (1). Oppsvulmete stemmebånd (2)

Spirometri viser betydelig nedsatt inspirasjon og ekspirasjon