Bilde

Pneumothorax, total

Pneumothorax - total
  • Høyre lunge er kraftig sammenklemt på grunn av luft i brysthulen, på utsiden av lungen
  • Luft strømmer ut gjennom skade i lungevevet ved innånding og fyller opp brysthulen
  • Luft strømmer også tilbake til lungen gjennom samme åpningen
  • Det danner seg et konstant trykk som holder lungen sammentrykket