Bilde

Pneumothorax med dren

Pneumothorax med dren

Pneumothorax med luftkappe på høyre side
Mellomgolvet er løftet
Drenasje til pleurahulen (1)

Overflaten av den delvis sammenklappede lungen (2)